Művek tudományterület szerint "neveléstudományok"

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 70.

A

Andrási Gábor and Czeglédi Csilla (2023) Szakmai etika oktatása a nemzetközi gazdálkodás alapképzésen. Mit oktassunk és miért? Business & Diplomacy Review, 1 (1). pp. 105-122. ISSN 3004-0116

Andrási Gábor and Szegedi Krisztina and Kása Richárd and Hangyál Zsófia (2023) Directrices para la enseñanza en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország. ISBN 978-615-6342-45-4

Andrási Gábor and Szegedi Krisztina and Kása Richárd and Hangyál Zsófia (2023) Guidelines for Sustainability-and Responsibility-Related Teaching. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország. ISBN 978-615-6342-42-3

Andrási Gábor and Szegedi Krisztina and Kása Richárd and Hangyál Zsófia (2023) Kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvät opetuksen ohjeet. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország. ISBN 978-615-6342-46-1

Andrási Gábor and Szegedi Krisztina and Kása Richárd and Hangyál Zsófia (2023) Leitlinien für Nachhaltigkeits- und Verantwortungs-bezogene Lehre. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország. ISBN 978-615-6342-48-5

Andrási Gábor and Szegedi Krisztina and Kása Richárd and Hangyál Zsófia (2023) Linee guida per la didattica della sostenibilità e della responsabilità. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország. ISBN 978-615-6342-47-8

Andrási Gábor and Szegedi Krisztina and Kása Richárd and Hangyál Zsófia (2023) Útmutató a fenntarthatóság és felelősségvállalás oktatásához! Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország. ISBN 978-615-6342-44-7

B

Balázsné Lendvai Marietta and Doba Szilvia and Lambertné Katona Mónika and Márton Tibor (2016) Környezettudatos viselkedésmintákat népszerűsítő nevelési programok közvetlen és közvetett hatásainak elemzése fiatalok körében, primer kutatási módszerek alkalmazásával. Prosperitas, 3 (1). pp. 98-119. ISSN 2064-759X

Bradeánné Gacs Judit (2005) Felnőttek nyelvi képzése - feladatok és lehetőségek. In: Tudományos Évkönyv 2004: Tudástranszfer és információs társadalom. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 311-316.

Bradeánné Gacs Judit and Kósik Ferenc (2007) Felsőfokú szakképzés a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Karán. Szakmai Füzetek (18. sz.). pp. 61-68.

Bánhegyi Mátyás and Nagy Judit (2016) Improving East Asian Students’ English Oral Fluency in Hungarian Tertiary Educational Settings. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 183-196. ISBN 978-615-5607-22-6

C

Chandler Nicholas (2023) The sustainability of hybrid learning. Prosperitas, 10 (4). ISSN 2786-4359 (Online)

Chandler Nick (2016) Days of future passed: an investigation into the perceived generation gap between teachers and students in Hungarian higher education. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 15-24. ISBN 978-615-5607-22-6

Csongrádi Gyöngyi and Tóth Arnold and Honvári Patrícia and Honvári János (2023) Út a hatékony oktatói tudástranszfer felé Heading to an effective teacher knowledge transfer. In: Integrált gondolkodás és integrált vállalati jelentés: fenntarthatósági kockázatok a gazdasági és energetikai válság árnyékában Magyar Tudomány Ünnepe konferencia kötet 2023. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 33-43. ISBN 978-615-6342-50-8

Csongrádi Gyöngyi (2009) A Römer-modell lehetőségei a makroökonómia oktatásában. In: Tudományos Évkönyv 2008: Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 72-80.

D

Dr. Győri Zsuzsanna and Mosolygó-Kiss Ágnes (2018) Környezeti nevelés a Budapesti Gazdasági Egyetemen - a Green Mentor program tapasztalatai. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2018 (3). pp. 111-128. ISSN 2630-886X

Dósa Ildikó (2016) Team munka határok nélkül. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 45-57. ISBN 978-615-5607-22-6

E

Erdélyi Éva and Lőrincz Sándor and Mészárosné Boruzs Lívia and Ittzés András (2023) Az előhívási hatás megjelenésének lehetősége Gazdasági matematika előadáson. In: I. Csernyák László konferencia közleményei. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 193-201. ISBN 978-615-6342-61-4

F

Falkné Bánó Klára and Kolláth Katalin (2015) Nemzetköziesítési törekvések a felsőoktatásban. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 146-161. ISBN 978-963-7159-92-3

Farkas Julianna (2016) Esettanulmány kötet. Manual. BGE KVIK, Budapest. (Unpublished)

Frányó Zsófia Zsuzsanna and Szíjártó Boglárka and Török Martina Zsófia (2023) Számvitel és controlling : oktatási kihívások és megoldások. In: A számvitel és a controlling elmélete, gyakorlata : Újdonságok és kihívások a számvitel világában : I. Tudományos Konferencia konferenciakötete. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 40-53. ISBN 978-615-6342-73-7

H

Hajdu Eliza and Csima Brigitta (2017) 7 semesters – 2 degrees with the double degree program at Budapest Business School, Faculty of Commerce, catering and Tourism. In: Multidisciplinary challenges and the approaches to meeting them (Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok). Budapesti Gazdasági Egyetem (Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism, Department of Economics), Budapest, pp. 89-109. ISBN 978-615-5607-31-8

I

Ilyés Csaba (2023) Vállalatirányítási rendszerek alkalmazása a kontrolling tárgy oktatásában. In: A számvitel és a controlling elmélete, gyakorlata : Újdonságok és kihívások a számvitel világában : I. Tudományos Konferencia konferenciakötete. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 101-111. ISBN 978-615-6342-73-7

Iványi Károly (2002) Gondolatok gazdasági felsőoktatásunk átszervezésére a bolognai folyamat tükrében. EU Working Papers (2. sz.). pp. 3-9.

Iványi Károly (1999) Külkereskedelmi Főiskola : úton Európába. EU Working Papers (1. sz.). pp. 79-82.

J

Jármai Erzsébet and Dévény Ágnes and Tóth Éva (2004) Beszámoló az íráskészség fejlesztéséről készített kérdőíves felmérés eredményeiről. In: Tudományos évkönyv 2003: Magyarország a gazdasági fejlődés keresztútján. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 283-298.

Jármai Erzsébet Mária (2017) Jim Taylor: A digitális nemzedék nevelése: Könyvismertetés. Prosperitas, 4 (4). pp. 92-96. ISSN 2064-759X

Jármai Erzsébet Mária (2017) Vendégszerkesztői előszó: Párbeszéd az idegennyelv-tanításról. Prosperitas, 4 (4). pp. 4-5. ISSN 2064-759X

Jäckel Katalin (2009) Exploring frontline conflicts at higher education institutions – experiments. EU Working Papers (4. sz.). pp. 104-111.

Jäckel Katalin (2009) A felsőoktatási szolgáltatás konfliktushelyzeteinek feltérképezése. Szakmai Füzetek (27. sz.). pp. 5-23.

Józsa László and Veres Zoltán (2005) About limits to globalised teaching methodologies learnings for EU educators. EU Working Papers (3. sz.). pp. 53-60.

K

Kaderják Gyula (2023) Az online számonkérés hatása a hallgatói attitűdre és a tanulmányi eredményekre. In: I. Csernyák László konferencia közleményei. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 202-213. ISBN 978-615-6342-61-4

Kardos Barbara and Balázsiné Farkas Katalin Éva (2014) A számvitelről alkotott hallgatói vélemények – azok hatása az eredményekre. In: Alkalmazott tudományok I. fóruma. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 440-457.

Katona Zsuzsanna (2016) E-learninges audio-vizuális nyelvi hanganyagok felhasználása a pénzügyi-számviteli szaknyelvi programban. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 95-101. ISBN 978-615-5607-22-6

Keszei Barbara and Böddi Zsófia and Dúll Andrea (2016) Lehetőségek és nehézségek a természetes megfigyelésben: Egy óvodai vizsgálat tapasztalatai. Prosperitas, 3 (2). pp. 63-86. ISSN 2064-759X

Kovácsné Székely Ilona (2023) Gondolatok (!) a valószínűségelmélet és a statisztika oktatásáról. In: I. Csernyák László konferencia közleményei. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 214-222. ISBN 978-615-6342-61-4

Kovácsné Székely Ilona (2003) Csatlakozási pontok a valószínűségszámítás és a statisztika oktatásában. Szakmai Füzetek 13 (13.). pp. 82-85. ISSN 1587-5881

Kétyi András (2020) Az ötlettől a módszertanig – magyar nyelvű oktatásmódszertani kiadványok elemzése. Nyelvvilág, 23.. pp. 31-42. ISSN 1786-0636

Kétyi András (2017) A digitális hype-on túl : a 21. századi tanár digitális eszköztára. Prosperitas, 4 (4). pp. 57-80. ISSN 2064-759X

Kónyi Judit and Kiss Katalin and Viczai Péter Tamás (2023) Teaching Soft Skills in Higher Education. In: Szemelvények a BGE kutatásaiból II. kötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 176-181. ISBN 978-615-6342-76-8

L

Lehoczky Mária (2005) Az élethosszig tartó tanulás generációjának tanulási magatartása. Szakmai Füzetek (15. sz.). pp. 80-88.

Lehoczky Mária (2006) A főiskolai hallgatók tanulási-tudástertemtési kompetenciái. In: Tudományos Évkönyv 2005: A prioritások és a konvergencia kölcsönhatása a magyar gazdaságban. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 309-318.

Lovasné Avató Judit (2009) Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? In: Tudományos Évkönyv 2008: Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 251-258.

Lázár Viktória (2017) Forgószínpad: Nagy csoportok felkészítése a BGE-nyelvvizsgára. Prosperitas, 4 (4). pp. 81-91. ISSN 2064-759X

Lőrincz Sándor and Végh Ágnes and Szabó Csaba and Várady Ferenc (2023) Alkalmazzuk a tudományt - egy választható matematika tantárgy sikertörténete. In: I. Csernyák László konferencia közleményei. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 223-232. ISBN 978-615-6342-61-4

M

Magyar Gézáné and Radványi Marcell (2017) Tudatos karriertervezés idegen nyelven. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 171-181. ISBN 978-615-5607-22-6

N

Nagy Rita and Zsák Helga (2017) Német és francia nemzetköziesítési gyakorlatok a KVIK Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszékén. Prosperitas, 4 (4). pp. 29-40. ISSN 2064-759X

R

Remenyik Bulcsú and Bagdadi Ali (2021) The Importance of Environmental and Sustainability Education of Tourism Focus Based on The Opinion of Students at Budapest Business School. In: Innovative Solutions for Sustainability - Day of Hungarian Science 2021 Conference Proceeding. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 1-15. ISBN 978-615-6342-20-1 (In Press)

Rendek Csaba (2018) Új módszerek a gazdasági alapképzések matematikaoktatásában. Prosperitas, 5 (1). pp. 125-137. ISSN 2064-759X

Romanova Natalia (2021) Climate change education on different countries. In: Innovative Solutions for Sustainability - Day of Hungarian Science 2021 Conference Proceeding. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 98-109. ISBN 978-615-6342-20-1

S

Simon Krisztián (2017) How I developed vocabulary tests using corpus-based word lists? Prosperitas, 4 (4). pp. 6-28. ISSN 2064-759X

Szemlér Tamás (2023) A közép- és kelet európai EU-tagok egyetemei az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzései tükrében. In: Szemelvények a BGE kutatásaiból II. kötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 276-282. ISBN 978-615-6342-76-8

Szilágyi Anikó (2008) A Career Moves - Karrierlépések c. alternatív funkcionális tantárgy bemutatása. Szakmai Füzetek 24 (24.). pp. 28-30. ISSN 1587-5881

Szobonya Réka and Héderné Bertók Judit (2023) A pandémia hatása az Üzleti Statisztika tantárgy oktatása, számonkérése, módszertana területén. In: I. Csernyák László konferencia közleményei. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 233-247. ISBN 978-615-6342-61-4

Szobonya Réka and Oroszné Csesznák Anita and Sándorné Kriszt Éva (2018) Statistics Education on computer for Economists – past, present and future. Prosperitas, 5 (2). pp. 22-35. ISSN 2064-759X

Szőke Andrea (2008) Gondolatok a "Prezentációs és íráskészség-fejlesztés" kurzusról. In: Tudományos Évkönyv 2007: Reformok útján. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 347-353.

Sándor Eszter and Szirtesné Kiss Ágota (2016) Kooperatív tanulás a szaknyelvoktatásban: egy módszertani kísérlet tapasztalatai. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 217-226. ISBN 978-615-5607-22-6

Sándorné Kriszt Éva (1992) A magyar felsőoktatás nemzetközi összehasonlítása. Magyar Felsőoktatás. pp. 12-14. ISSN 1215-3990

T

Tapolcai-Malaczkov Szilvia (2015) Strategies for motivating ESP learners: Best practices of an 'English Communications Skills' course. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 670-684. ISBN 978-963-7159-92-3

Tick Andrea (2008) A problémamegoldó módszer alkalmazási lehetőségei a tanítási órán, és sikere a Külkereskedelmi Főiskolai Kar angol nyelvű képzésén. In: Tudományos Évkönyv 2007: Reformok útján. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 336-346.

Törcsvári Zsolt and Tóth Zsuzsanna and Lovasné Avató Judit (2023) Az Üzleti elemzés tantárgy (FOSZK) hallgatói megítélésének elemzése. In: I. Csernyák László konferencia közleményei. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 248-257. ISBN 978-615-6342-61-4

Török Judit (2016) A pedagógiai konstruktivizmus és a Moodle elektronikus színtér. In: Módszertani kisérletek. Budapesti Gazdasági Egyetem, pp. 107-120.

Török Judit and Kétyi András (2018) Projektúra: a projektalapú nyelvtanulás német szaknyelvi csoportokkal. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2018 (3). pp. 96-110. ISSN 2630-886X

V

Vidor Róbert and Czinege Monika (2023) Önálló gyakorló feladatsor hatékonyságának elemzése a vizsga eredményére az Informatika és a világ tárgy esetén. In: I. Csernyák László konferencia közleményei. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 268-274. ISBN 978-615-6342-61-4

Válóczi Marianna (2007) Hatékonyságnövelés a szaknyelvórán motivációs stratégiák segítségével. Szakmai Füzetek (18. sz.). pp. 55-60. ISSN 1587-5881

Válóczi Marianna (2008) Tantárgyfejlesztési kísérletek a Tolmácsolás olasz nyelven tantárgyból. In: Tudományos Évkönyv 2007: Reformok útján. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 369-377.

Válóczi Marianna (2011) A tolmácsoláshoz szükséges képességek és a tolmács-személyiség alakulása napjainkban. Képességfejlesztés a Tolmácsolás-gyakorlat órán. In: Tudományos Évkönyv 2010: Merre tovább? Gazdaság és társadalom, realitás és esély. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 28-36.

Várady Ferenc and Erdélyi Éva and Végh Ágnes and Ittzés András (2023) Az online előadás hatékonyságvizsgálata a Gazdasági matematika tárgy példáján. In: I. Csernyák László konferencia közleményei. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 258-267. ISBN 978-615-6342-61-4

Végh Ágnes and Várady Ferenc and Lőrincz Sándor and Erdélyi Éva (2023) Módszertani alapozással a fenntartható oktatásért, matematikával a kezdetektől az alkalmazásokig. In: Integrált gondolkodás és integrált vállalati jelentés: fenntarthatósági kockázatok a gazdasági és energetikai válság árnyékában Magyar Tudomány Ünnepe konferencia kötet 2023. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 249-265. ISBN 978-615-6342-50-8

Z

Z. Papp Zsuzsanna (2011) Csalás a felsőoktatásban. In: Tudományos Évkönyv 2010: Merre tovább? Gazdaság és társadalom, realitás és esély. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 491-498.

This list was generated on 2024. június 19. 10:29:03 CEST.