Művek tudományterület szerint "nyelvtudományok"

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | S | T | V | W | Z
Number of items at this level: 143.

A

Asztalos Réka (2016) College students’ disposition towards individual learning paths and a personalized evaluation system on a professional English course. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban : motiváció és eredményesség : tanulmányok. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 77-93. ISBN 978-615-5607-22-6

B

Balogh Katalin (2016) Cégektől márkanevekig a nyelvtudás szempontjából. In: Alkalmazott Tudományok III. Fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, pp. 150-168. ISBN 978-963-7159-23-7

Balogh Katalin (2005) Egy szituáció, több eset. Szakmai Füzetek (14. sz). pp. 29-33. ISSN 1587-5881

Balogh Katalin (2012) Három szín: kék. In: Tudományos Évkönyv 2011: Útkeresés és növekedés. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 541-552.

Balogh Katalin (2008) Komplex készségfejlesztés prezentációval műveltségi tárgy idegen nyelvű tanítása során. Szakmai Füzetek (24. sz.). pp. 83-86. ISSN 1587-5881

Balogh Katalin (2009) Kísérlet a kulturális szótárak nyelvoktatásban történő felhasználására. Szakmai Füzetek (27. sz.). pp. 91-96. ISSN 1587-5881

Balogh Katalin (2007) Tantárgyfejlesztési tapasztalatok a posztgraduális szakfordító- és tolmácsképzésben. Szakmai Füzetek (18. sz.). pp. 76-79. ISSN 1587-5881

Balogh Katalin (2004) A helyzetmondatok a nyelvtanításban. In: Tudományos Évkönyv 2003: Magyarország a gazdasági fejlődés keresztútján. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 306-312.

Balogh Katalin (2002) A megszólítási rendszerek és a nyelvoktatás. In: Tudományos Évkönyv 2001. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 291-297. ISBN 963394466X

Balogh Katalin (2003) A nyelvészeti udvariasság-elméletek jelentősége a nyelvoktatás számára. In: Tudományos Évkönyv 2002: Híd kelet és nyugat között. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 336-342.

Bodolay László (2021) Kommunikationsdefizite beim Online-Unterricht, bei Online-Meetings und Online-Konferenzen. Nyelvvilág, 2021 (24). pp. 43-46. ISSN 1786-0636

Bodolay László (2021) Kommunikationsdefizite im Zeitalter von Corona & Co. Nyelvvilág, 2021 (24). pp. 47-50. ISSN 1786-0636

Bodolay László and Kiss Szilvia and Kósik Ferenc (2006) „Az európai kultúra és történelem" című előadást kísérő német nyelvű szeminárium új oktatási koncepciója. Szakmai Füzetek (17. sz.). pp. 81-85. ISSN 1587-5881

Bognárné Szigeti Edit (2015) A 21. század tanári kompetenciái : beszámoló egy EU CEDEFOP nemzetközi szakértői tanulmányútról. In: Alkalmazott Tudományok II. Fóruma Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 63-70. ISBN 9789637159992

Bánhegyi Mátyás and Nagy Judit (2016) Improving East Asian Students’ English Oral Fluency in Hungarian Tertiary Educational Settings. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 183-196. ISBN 978-615-5607-22-6

C

Csák Éva (2020) Ergebnisse einer Untersuchung von Angloneologismen hinsichtlich der Äquivalenz. Nyelvvilág, 23.. 13-16.. ISSN 1786-0636

Csányi Eszter (2023) A szaknyelvek jellemzői. In: Szemelvények a BGE kutatásaiból II. kötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 53-58. ISBN 978-615-6342-76-8

Csányi Eszter and Virágh Árpád (2023) Nyelvtanulás. Nyelvtanulás? Nyelvtanulás! In: Szemelvények a BGE kutatásaiból II. kötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 59-67. ISBN 978-615-6342-76-8

Csányi Eszter (2005) Fordítási nehézségek az üzleti nyelvben. In: Tudományos Évkönyv 2004: Tudástranszfer és információs társadalom. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 317-321.

D

Dévény Ágnes (2008) Hogyan készítjük fel a diákokat a kétnyelvű vizsgafeladatokra? Szakmai Füzetek (24.). pp. 69-75. ISSN 1587-5881

Dévény Ágnes and Loch Ágnes (2006) A szóbeli és írásbeli vizsgafeladatokkal kapcsolatos vizsgázói és vizsgáztatói vélemények összehasonlító elemzése. Budapesti Gazdasáfi Főiskola Tudományos Évkönyv 2005, A prioritások és a konveregencia kölcsönhatása a magyar gazdaságban. pp. 369-377. ISSN 1558-8401

Dévény Ágnes and Szőke Andrea (2007) Milyen nyelvtudást vár el a munkaadó a munkavállalótól? In: Tudományos Évkönyv 2006: Stratégiák 2007 és 2013 között. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 319-330.

F

Fodor Sándorné Balthazár Enikő (2012) Kalandozások a német főnevek birodalmában : nyelvtani rendszerező tesztfeladatok. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest. ISBN 978-963-7159-43-5

Fodorné Balthazár Enikő (2006) Az oktatás és a gazdasági szféra együttműködésének jelentősége a szaknyelvoktatásban. Szakmai Füzetek (17. sz.). pp. 69-73.

Fodorné Balthazár Enikő (2008) Projekt follow-up: bemutatkozik az „Erfolgreich prasentieren” munkacímű, német nyelvű prezentációs anyag. Szakmai Füzetek (24. sz.). pp. 93-99.

Fodorné Balthazár Enikő (2004) Tanítsuk meg hallgatóinkat idegen nyelven prezentálni! In: Tudományos Évkönyv 2003: Magyarország a gazdasági fejlődés keresztútján. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 275-282.

Fodorné Balthazár Enikő (2001) A kontrasztivítás szerepe a (német) gazdasági nyelv oktatásában. In: Tudományos Évkönyv 2001. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 282-290.

Fodorné Balthazár Enikő (2016) A meggyőző üzleti kommunikáció oktatása német nyelven – egy jó gyakorlat és egy tananyag bemutatása. In: Módszertani kisérletek. Budapesti Gazdasági Egyetem, pp. 123-136.

Fodorné Balthazár Enikő (2014) A nyelvtudás üzlet – nyelvtudás nélkül nincs üzlet. In: Alkalmazott tudományok I. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 218-235. ISBN 978-963-7159-92-3

Fodorné Balthazár Enikő (2003) A német nyelv a gazdaságban versus a német gazdasági nyelv oktatása. In: Tudományos Évkönyv 2002: Híd kelet és nyugat között. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 352-357.

Fodorné Balthazár Enikő (1995) A szaknyelv és ezen belül a gazdasági szaknyelv oktatásának időszerű kérdései. Szakmai Füzetek (5. sz.). pp. 37-44.

Fodorné Bene Kata (2018) Multilexikális egységek az olasz nyelvben. Nyelvvilág (21). pp. 48-50. ISSN 1786-0636

Folmeg Márta and Kóris Rita and Fekete Imre (2023) Az angol nyelvű szakmai kurzustartás tanári megfontolásai: egy nemzetközi kvalitatív kutatás tanulságai. In: Alkalmazott kutatással a gazdasági és társadalmi hatásért. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 68-75. ISBN 978-615-6342-74-4

G

Gyuró Monika (2017) Teaching Medical Slang and Jargon. Prosperitas, 4 (4). pp. 41-49. ISSN 2064-759X

Győri Anna (2003) Szemléletváltás a hangzó anyagok használatában a posztkommunikatív nyelvoktatásban. In: Tudományos Évkönyv 2002: Híd kelet és nyugat között. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 358-367.

Győri Anna and Martinez Ágnes and Renteria Anna-Mária (2007) Kabátot a gombhoz: pedagógiai alkalmazások az új generációs nyelvi laboratóriumban. In: Tudományos Évkönyv 2006: Stratégiák 2007 és 2013 között. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 368-379.

H

Hamsovszki Szvetlana (2018) Приемы семантизации русской лексики при обучении венгерских учащихся бизнес - русскому. Nyelvvilág (21). pp. 51-54. ISSN 1786-0636

Hamsovszki Szvetlana (2019) Способы расширения словарного запаса студентов-экономистов. Nyelvvilág (22). pp. 38-41. ISSN 1786-0636

Hidasi Judit (2008) Cultural messages of metaphors. In: Metaphors for Learning : Cross-cultural perspectives. John Benjamins Publishing Company, pp. 103-122.

Hidasi Judit (2015) Doing Business in Hungary and Indonesia: An Intercultural Approach. Go Hungary - Go Indonesia. pp. 38-45.

Hidasi Judit (2013) Gender és humor. In: Sokszínű humor. TINTA Könyvkiadó, pp. 140-146.

Hidasi Judit (2016) Rokonsági és családterminusok a japán nyelvben. In: Család és rokonság nyelvek tükrében. TINTA Könyvkiadó, pp. 77-90. (In Press)

Hidasi Judit (2010) A comparison of Russian and Hungarian business cultures. Szakmai Füzetek (28. sz.). pp. 5-10. ISSN 1587-5881

Hidasi Judit (2017) The impact of interconnectedness: culture, language, communication. Nyelvvilág (19). pp. 62-69. ISSN 1786-0636

Hidasi Judit (2004) A kultúraközi kompetencia kialakulásának folyamatáról. In: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.-II : köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Generalia, pp. 13-24.

Hidasi Judit (2016) A tanulóközpontú nyelvoktatás és nyelvtanulás motivációinak interkulturális vizsgálata. In: Módszertani kisérletek. Budapesti Gazdasági Egyetem, pp. 11-18.

Hoványiné Medve Éva (2014) Miért és hogyan olvas(tas)sunk?: Mátyás Judit: Az idegen nyelvű szakirodalom olvasásának jelentősége napjainkban. PTE, Pécs, 2012. Nyelvvilág (15). pp. 103-104. ISSN 1786-0636

Hukné Kiss Szilvia (2009) Magyar jövevényszavak az ausztriai német nyelvben. Nyelvvilág (8). pp. 34-39. ISSN 1786-0636

Hukné Kiss Szilvia (2016) Márkus Éva és Trentinné Benkő Éva szerk.: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata. Nyelvvilág (17). pp. 38-40. ISSN 1786-0636

Hukné Kiss Szilvia and Koltányiné Vadász Viktória (2018) Projektmunka a motiváció és az értékelés tükrében. Nyelvvilág (21). pp. 24-33. ISSN 1786-0636

Hukné Kiss Szilvia (2007) A magyar jövevényszavak elterjedtsége és szerepe a német nyelvben. Szakmai Füzetek (18. sz. ). pp. 117-121.

Huszár Erika (2010) The role of lies in the Golden Bowl. Nyelvvilág (10). pp. 41-46. ISSN 1786-0636

K

Kalafatics Zsuzsanna (2016) Az oroszországi nyelvpolitika és nyelvtervező tevékenység néhány jellegzetessége. In: Alkalmazott Tudományok III. Fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, pp. 347-357. ISBN 978-963-7159-23-7

Katona Zsuzsanna (2016) E-learninges audio-vizuális nyelvi hanganyagok felhasználása a pénzügyi-számviteli szaknyelvi programban. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 95-101. ISBN 978-615-5607-22-6

Kiss Katalin (2010) Morfológiai akcióminőség - létező fogalom-e az angolban? In: Tudományos Évkönyv 2010: Merre tovább? Gazdaság és társadalom, realitás és esély. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 19-27.

Kiss Katalin (2008) A corpus-based approach to morphological productivity. In: Tudományos Évkönyv 2007: Reformok útján. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 460-468.

Kollmanné Vitencz Mária (2008) A "Tárgyalástechnika" tantárgy bevezetésének tapasztalatai. Szakmai Füzetek, 2008 (24). pp. 44-46. ISSN 1587-5881

Kolláth Katalin (1996) The Importance of Learner Training as a Tool to Help Develop Autonomous Learners. Szakmai Füzetek (6. sz.). pp. 309-318.

Komlódi Zsuzsanna and Martinez Ágnes and Renteria-Szász Anna Mária (2009) Az internet az interkulturális kommunikáció szolgálatában: tolmácsolás és fordítás. In: Tudományos Évkönyv 2008: Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 325-330.

Kéri András (2021) Fiatal költők Egyenlítői-Guineából. Nyelvvilág, 2021 (24). pp. 88-95. ISSN 1786-0636

Kéri András (2019) Statisztikák tükrében a NyelvVilág 2004-2019. Nyelvvilág, 2019 (22). pp. 107-109. ISSN 1786-0636

Kéri András (2021) A folyók országa: Egyenlítői-Guinea, Afrika egyetlen spanyol nyelvű állama. Nyelvvilág, 2021 (24). pp. 69-87. ISSN 1786-0636

Kétyi András and Török Judit (2023) Interdiszciplináris, partnercégek bevonásával megvalósuló projektalapú tanulás koncepciója a BGE három karának együttműködésében. In: Szemelvények a BGE kutatásaiból II. kötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 156-161. ISBN 978-615-6342-76-8

Kétyi András (2007) E-learning technikák alkalmazásának lehetőségei az idegennyelv-oktatásban. In: Tudományos Évkönyv 2006: Stratégiák 2007 és 2013 között. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 343-357.

Kétyi András (2016) Egy mobil nyelvtanulási applikáció használata és tapasztalatai a nyelvoktatásban. In: Módszertani kisérletek. Budapesti Gazdasági Egyetem, pp. 63-70.

Kétyi András (2008) Interaktív tábla a szaknyelvi órákon. Szakmai Füzetek (24. sz.). pp. 76-82.

Kétyi András (2021) Jó-e a technológia az oktatásnak? Nyelvvilág, 2021 (24). pp. 96-99. ISSN 1786-0636

Kétyi András (2009) Virtuális tanulási környezetek használata - egy tanév tapasztalatai. In: Tudományos Évkönyv 2008: Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 270-276.

Kétyi András (2017) A digitális hype-on túl : a 21. századi tanár digitális eszköztára. Prosperitas, 4 (4). pp. 57-80. ISSN 2064-759X

Kónyi Judit (2010) Emily Dickinson on words and the Word of God: the influence of religion on Emily Dickinson's poetry. Nyelvvilág (10). pp. 47-52. ISSN 1786-0636

Kónyi Judit (2008) Volt-e élet az e-mail előtt? Emily Dickinson levelei az ókori és középkori levélírás tükrében. In: Tudományos Évkönyv 2007: Reformok útján. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 397-405.

Köhler Ágnes (2012) Az érem másik oldala. In: Tudományos Évkönyv 2011: Útkeresés és növekedés. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 529-540.

L

Lakos Róbertné (2009) Az olasz szaknyelv tanítása közben adódó lehetőségek kihasználása a kulturális háttérinformációk elmélyítésének érdekében. Szakmai Füzetek (27. sz.). pp. 48-58.

Loch Ágnes (2016) Tanári és tanulói szerepek egy üzleti szimulációs játékban az angol nyelvórán. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban : motiváció és eredményesség : tanulmányok. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 133-149. ISBN 978-615-5607-22-6

Loch Ágnes (2007) Task types in assessing reading comprehension. In: Tudományos Évkönyv 2006: Stratégiák 2007 és 2013 között. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 358-362.

Loch Ágnes (2003) A szövegkiválasztás szempontjai olvasásértési feladatokhoz. In: BGF Tudományos Évkönyv : Magyarország a gazdasági fejlődés keresztútján. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 299-305.

Lukács András (2015) Az útikönyvfordítás elméleti megközelítései. In: Alkalmazott Tudományok II. Fóruma Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 359-375.

Lukács András (2014) A szerzői hang az angol és a magyar nyelvű útikönyvekben. In: Alkalmazott Tudományok I. Fóruma. BGF, Budapest, pp. 503-514. ISBN 978-963-7159-92-3

Lázár Viktória (2017) Forgószínpad: Nagy csoportok felkészítése a BGE-nyelvvizsgára. Prosperitas, 4 (4). pp. 81-91. ISSN 2064-759X

M

Magyar Gézáné and Radványi Marcell (2017) Tudatos karriertervezés idegen nyelven. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 171-181. ISBN 978-615-5607-22-6

Mihelač Lorena (2017) Teaching languages with apps. Prosperitas, 4 (4). pp. 50-56. ISSN 2064-759X

Montagnon Beatrix (2007) A nyelvészeti pragmatikáról dióhéjban. Szakmai Füzetek (18. sz.). pp. 104-106.

Mudriczki Judit (2014) Blending ICT with ESP in Translator Education. In: Alkalmazott tudományok I. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 544-554. ISBN 978-963-715-99-23

Mészáros Ágnes (2015) Gazdasági szakkifejezések kutatóműhelye. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 392-399. ISBN 978-963-7159-99-2

N

Nagy Rita and Zsák Helga (2017) Német és francia nemzetköziesítési gyakorlatok a KVIK Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszékén. Prosperitas, 4 (4). pp. 29-40. ISSN 2064-759X

O

Osváth Gábor (2008) Etnocentrizmus nyomai a távol-keleti országnevekben. Szakmai Füzetek (25. sz.). pp. 81-87.

Osváth Gábor (2009) Napjaink politikai szállóigéi és szerepük a médiában. Szakmai Füzetek (27. sz.). pp. 30-37.

Osváth Gábor (2008) Nyelvi modernizáció a Kína központú kultúrkörben. EU Working Papers (3. sz.). pp. 47-58.

Osváth Gábor (1996) A koreai modernizáció és az angol nyelv. Szakmai Füzetek (6. sz.). pp. 265-272. ISSN 1587-5881

Osváth Gábor (2007) A koreai mondat és a koreai vers szerkezete. Nyelvvilág (5). pp. 48-52. ISSN 1786-0636

Osváth Gábor (2001) A koreai verbális és nem verbális kommunikáció néhány sajátossága. In: Tudományos Évkönyv 2001. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 298-307.

Osváth Gábor (2001) A kínai, koreai, japán és vietnami szakszókincs sajátosságai. Szakmai Füzetek (9. sz,). pp. 135-139.

P

Polcz Károly (2014) Az explicitációs hipotézis a nyelvészeti fordításkutatásban. Nyelvvilág (15). pp. 9-15. ISSN 1786-0636

Polcz Károly (2015) Az igazságügyi nyelvészet pragmatikai kérdései. Nyelvvilág (16). pp. 16-26. ISSN 1786-0636

Polcz Károly (2016) A nyelvi ujjlenyomat, avagy az igazságügyi nyelvészet stilisztikai aspektusai. Nyelvvilág (18). pp. 20-30. ISSN 1786-0636

Pál Ágnes (2015) Élményszerűség és motiváció : kísérletek spanyol turizmus-vendéglátás szaknyelvet tanuló BGF-es hallgatók kommunikációs hajlandóságának erősítésére. In: Alkalmazott Tudományok II. Fóruma Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 483-491. ISBN 9789637159992

S

Sato Noriko (2009) Fordítási kérdések a japán és a magyar nyelvben Murakami Haruki Kafka a tengerparton című könyvének fordítása alapján. In: Tudományos Évkönyv 2008: Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 382-398.

Sato Noriko and Székács Anna (2012) Egy magyar-japán közös szerkesztésű japán nyelvkönyv készítésének tanulságai - módszertani, kultúraközi és gender szempontból. In: Tudományos Évkönyv 2011: Útkeresés és növekedés. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 521-528.

Sato Noriko and Székács Anna (2016) Együttműködési formák szerepe és lehetőségei a japán (és más távol-keleti) szaknyelv és üzleti kultúra elsajátításában. In: Módszertani kisérletek. Budapesti Gazdasági Egyetem, pp. 201-220.

Szendrői Ildikó (2008) Assesing the Presence of pragmatic Awareness in Four ESP Publications - focusing on Conversation Openings and Closing. Szakmai Füzetek, 2008 (24). pp. 104-110. ISSN 1587-5881

Szigetváry Nóra (2015) Francia főnévi bővítménnyel rendelkező „à” prepozíciós igevonzatok a magyar megfelelők tükrében. Alkalmazott tudományok II. fóruma : Konferenciakötet. pp. 650-669.

Szigetváry Nóra (2020) Egy francia-magyar kontrasztív nyelvészeti kutatás tanulságai, különös tekintettel a formai megkötés nélküli hely- és módhatározó hasonlóságára. Nyelvvilág, 23.. ISSN 1786-0636

Szigetváry Nóra (2016) Prepozíciókkal foglalkozó francia szakirodalmi tendenciák és igazolásuk magyar fordítási korpuszokban. In: Alkalmazott Tudományok III. Fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, pp. 814-824. ISBN 978-963-7159-23-7

Szilágyi Anikó and Szőke Andrea (2008) Nyelvtanulás magántanárral. Szakmai Füzetek 24 (24.). pp. 87-92. ISSN 1587-5881

Székács Anna (2003) Japán vendég - magyaros vendéglátás: Mit tehet a japánnyelv-oktatás a japán beutazó turizmus fejlesztéséért? In: Tudományos Évkönyv 2002: Híd kelet és nyugat között. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 274-288.

Székács Anna (2001) Új módszerek a japán tiszteleti nyelv oktatásában. Szakmai Füzetek (9. sz,). pp. 127-134. ISSN 1587-5881

Székács Anna (1996) A japán hangutánzó, hangfestő szavak és a műfordítás. Szakmai Füzetek (6. sz.). pp. 257-263. ISSN 1587-5881

Szénich Alexandra and Szokács Kinga (2016) Tudok-e egyedül tanulni? A hallgatók önálló nyelvtanulási képességének és hajlandóságának vizsgálata az üzleti felsőoktatás kontextusában. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban : motiváció és eredményesség : tanulmányok. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 25-41. ISBN 978-615-5607-22-6

Szőke Andrea and Szilágyi Anikó (2008) Nyelvtanulás magántanárral. Szakmai Füzetek, 2008 (24). pp. 87-92. ISSN 1587-5881

Sándor Eszter and Szirtesné Kiss Ágota (2016) Kooperatív tanulás a szaknyelvoktatásban: egy módszertani kísérlet tapasztalatai. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 217-226. ISBN 978-615-5607-22-6

T

Tapolcai-Malaczkov Szilvia (2009) Cross-cultural communication in middle English literature, English content in a French form? Szakmai Füzetek (27. sz.). pp. 38-47.

Tick Andrea (2009) A MILES katonai szaknyelvoktató kurzus megvalósítása és használatának tapasztalatai. Szakmai Füzetek (27. sz.). pp. 74-90. ISSN 1587-5881

Trombitás Endre (2004) Az indirekt felszólítás, mint az akaratorientálás eszköze a reklámban. Szakmai Füzetek (13. sz.). pp. 48-51. ISSN 1587-5881

Trombitás Endre (2007) A szókészlet rétegeinek szerepe a reklámok nyelvében. In: Tudományos Évkönyv 2006: Stratégiák 2007 és 2013 között. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 245-253.

Török Judit (2010) Kultúra összehasonlító (cross-cultural) és interkulturális (intercultural) kutatási modellek: összehasonlító elemzés. Szakmai Füzetek (28. sz.). pp. 11-16. ISSN 1587-5881

Török Judit (2018) A reklám szemiotikája. Nyelvvilág (21). pp. 36-47. ISSN 1786-0636

Törökné Szilágyi Katalin (2015) Enseigner le francais par la caricature. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 708-720. ISBN 978-963-7159-92-3

Törökné Szilágyi Katalin (2007) L'enseignement du participe francais aux apprenants hongrois, probleme linguistique, probleme pédagogique. Szakmai Füzetek (18. sz.). pp. 100-103. ISSN 1587-5881

Törökné Szilágyi Katalin (2009) La rumeur, phénoméne social et outil de l'enseignement du marketing en francais. Szakmai Füzetek (27. sz.). pp. 68-73. ISSN 1587-5881

Törökné Szilágyi Katalin (2001) A francia személytelen mondat igéi, szemantikai megközelítés. Szakmai Füzetek (9. sz,). pp. 116-126. ISSN 1587-5881

Törökné Szilágyi Katalin (2005) A gólt rúgott csatár, avagy igeneves szerkezetek a magyarban. Szakmai Füzetek (14. sz.). pp. 85-89. ISSN 1587-5881

Törökné Szilágyi Katalin (2002) A meteorológiai jelenségeket megnevező kifejezések a magyarban és a franciában - néhány szempont a kontrasztív elemzéshez. Szakmai Füzetek (11. sz.). pp. 53-57. ISSN 1587-5881

V

Viczai Péter Tamás (2019) Поэзия и юмор в творчестве Геннадия Норда. Nyelvvilág (22). pp. 32-37. ISSN 1786-0636

Viczai Péter Tamás (2021) Высоцкий и венгерские поэты-переводчики: фрагменты из недавнего прошлого. Nyelvvilág, 2021 (24). pp. 51-57. ISSN 1786-0636

Viczai Péter Tamás and Kiss Katalin and Kónyi Judit (2023) A fordítás művészete az oktatás szemszögéből. In: Szemelvények a BGE kutatásaiból II. kötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 332-339. ISBN 978-615-6342-76-8

Viczai Péter Tamás (1998) Avtorskaja pesnja kak organieskaja ast' processa obuenija russkomu jazyku v Vengrii. Szakmai Füzetek (8. sz.). pp. 70-77. ISSN 1587-5881

Viczai Péter Tamás (2008) Egy új tankönyv a közgazdász hallgatók orosz szaknyelvi képzésében. Szakmai Füzetek (24. sz.). pp. 100-103. ISSN 1587-5881

Viczai Péter Tamás (2005) V pomo' prepodavatelju russkogo jazyka: internet, distancionnoe obuenie. Szakmai Füzetek (15. sz.). pp. 89-92. ISSN 1587-5881

Viczai Péter Tamás and Gönczöl Lászlóné (2003) A magyarországi orosznyelv-oktatás helyzete és perspektívái 2002-ben egy szakmai egyesületi kutatás tükrében. Szakmai Füzetek (12. sz.). pp. 70-78. ISSN 1587-5881

Válóczi Marianna (2006) Hatékonyságnövelés a nyelvórán: a nyelvtanulási motiváció holisztikusabb és egyben pragmatikusabb szemlélete. Nyelvvilág (4). pp. 5-10. ISSN 1786-0636

Válóczi Marianna (2007) Mitől motiváltak a külker hallgatók az üzleti szaknyelvórán?: Beszámoló egy empirikus kutatásról. Nyelvvilág (5). pp. 10-14. ISSN 17860-0636

Válóczi Marianna (2016) Nemzetközi ENSZ tisztviselők nyelvi szintezése a BGE-n. Nyelvvilág (18). pp. 40-44. ISSN 1786-0636

Válóczi Marianna (2012) Nyelvoktatás és foglalkoztatottság: egy konferencia margójára. Nyelvvilág (12). pp. 84-86. ISSN 1786-0636

Válóczi Marianna (2014) Ahány nyelv, annyi személyiség? A második nyelvi identitás. In: Alkalmazott tudományok I. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 998-1007. ISBN 978-963-7159-92-3

Válóczi Marianna (2016) Facebook és alkalmazásai a nyelvórán - egy projekt hatása a digitális nemzedék nyelvtanulási motivációjának fokozására. In: Módszertani kisérletek. Budapesti Gazdasági Egyetem, pp. 71-80.

W

Wallendums Tünde (2008) ”Hasznos szavak és kifejezések” avagy útikönyvek változó nyelvi információi. Szakmai Füzetek (25. sz.). pp. 76-80. ISSN 1587-5881

Wallendums Tünde (2015) Slow food. Egy olasz alapítású nemzetközi mozgalom hátteréről. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2. pp. 116-122.

Z

Zsubrinszky Zsuzsanna (2014) Az életstílus-leltár haszna a tárgyalópartner megismerésére. Nyelvvilág (15). pp. 41-47. ISSN 1786-0636

Zsubrinszky Zsuzsanna (2007) Az üzleti email nyelvezete: az elméleti és gyakorlati megközelítés közötti különbségek áthidalása. Szakmai Füzetek (21. sz.). pp. 53-58. ISSN 1587-5881

Zsubrinszky Zsuzsanna (2003) English Language Needs in the Workplace - a Qualitative Study. Szakmai Füzetek (12. sz.). pp. 79-86. ISSN 1587-5881

Zsubrinszky Zsuzsanna (2016) Jelképek és szimbólumok a kínai kultúrában. Nyelvvilág (18). pp. 35-39. ISSN 1786-0636

Zsubrinszky Zsuzsanna (2010) The gift of listening. Nyelvvilág (10). pp. 63-65. ISSN 1786-0636

Zsák Helga and Olasz György József (2021) A Goncourt-díj. Nyelvvilág, 2021 (24). pp. 65-68. ISSN 1786-0636

This list was generated on 2024. június 19. 09:10:59 CEST.