Items where Year is 2015

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Č
Number of items: 95.

A

Antal Anita (2015) Vállalati pénzügyi döntések- esettanulmányok (online). [Teaching Resource]

Antal Anita and Takács Dávid (2015) Európai önkéntes programok implicit hasznainak elemzése. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 37-62. ISBN 978-963-7159-99-2

Antal Anita and Zsupanekné Palányi Ildikó (2015) A vállalati innovativitás finanszírozásának gyakorlati vonatkozásai. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma. Budapesti Gazdasági Fóiskola, Budapest, pp. 12-37. ISBN 978-963-7159-99-2

B

Bajomi-Lázár Péter (2015) Oligarchization, de-Westernization and vulnerability: Media between democracy and authoritarianism in Central and Eastern Europe: A roundtable discussion. JOURNAL OF MEDIA COGNITION AND COMMUNICATION (3. sz.). pp. 58-82.

Bajomi-Lázár Péter (2015) A média gyarmatosítása. Politikatudományi Szemle (1. sz.). pp. 58-82.

Bajomi-Lázár Péter (2015) A propaganda mint rítus a mai Magyarországon. Replika (6. sz.). pp. 79-96.

Bajomi-Lázár Péter (2015) Variations in media freedom: Why do some governments in Central and Eastern Europe respect media freedom more than others. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION, 8 (1). pp. 4-20. ISSN 1899-5101

Balázsné Lendvai Marietta (2015) A CRM-rendszerek hatékonyságának vizsgálata a banki gyakorlatban. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma. Budapesti Gazdasági Fóiskola, Budapest, pp. 49-62. ISBN 978-963-7159-99-2

Bencsik András (2015) A fogyasztóvédelem közjogi keretei. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 135-152.

Bognárné Szigeti Edit (2015) A 21. század tanári kompetenciái : beszámoló egy EU CEDEFOP nemzetközi szakértői tanulmányútról. In: Alkalmazott Tudományok II. Fóruma Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 63-70. ISBN 9789637159992

Bojovic Jakov (2015) Serbia : A country study. Prosperitas, 2 (1). pp. 144-161. ISSN 2064-759X

C

Czabadai Lilla (2015) A földhasználat főbb jellemzői és össze-függései a Dél-alföldi Régióban. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2. pp. 23-34.

D

Domokos László (2015) A jó indikátorok, mint a közpénzek tervezésének és hatékony felhasználásának feltételei. Prosperitas, 2 (2). pp. 19-25. ISSN 2064-759X

Domonkos Endre (2015) Egy alkotmányellenes népszavazás és politikai következményei - Néhány gondolat a 2014. november 9-én megtartott katalán referendumról. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 89-102. ISBN 978-963-7159-92-3

E

Engelberth István (2015) A középkori magyar gazdaságtörténet néhány tanulsága napjaink közgazdász hallgatói számára. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2. pp. 35-52.

Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia (2015) Kína az afrikai kontinensen? Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 1. pp. 7-25.

F

Falkné Bánó Klára and Kolláth Katalin (2015) Nemzetköziesítési törekvések a felsőoktatásban. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 146-161. ISBN 978-963-7159-92-3

Fazekas Judit (2015) A magyar fogyasztóvédelmi szabályozás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 28-59.

Fellegi Miklós (2015) Új finanszírozási és helyi adórendszer : élet az adósságkonszolidáció után. Prosperitas, 2 (1). pp. 111-122. ISSN 2064-759X

Ferkelt Balázs (2015) Az eurózóna helyzete 2015-ben: Egyben tartható a monetáris unió? Prosperitas, 2 (1). pp. 5-19. ISSN 2064-759X

Ferkelt Balázs (2015) Válságon innen és válságon túl. Prosperitas, 2 (2). pp. 60-62. ISSN 2064-759X

Fodor Mónika (2015) Milyen a jó munkáltató: toborzási és foglalkoztatási kérdések mérnökhallgatók és HR-szakértők körében végzett primer kutatás eredményei alapján. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 162-169. ISBN 978-963-7159-92-3

Frivaldszky János (2015) A pénzügyi világválságból a klasszikus természetjogi elvek újbóli érvényesülése felé. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 74-121.

G

Gulyásné Csekő Katalin (2015) Incoterms különféle kontextusokban. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 177-201. ISBN 978-963-7159-92-3

Gyene Pál (2015) Az összehasonlító módszer és alkalmazásának korlátai politikatudományban. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 1. pp. 26-30.

Gyene Pál (2015) "Járadékos államok", avagy a rezsimstabilitás és a hatalomgyakorlás összefüggései a posztszovjet Közép-Ázsia államaiban. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 202-216.

Gárdos Csaba (2015) A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába. Prosperitas, 2 (1). pp. 81-97. ISSN 2064-759X

H

Harsányi Dávid and Gálné Czékus Ildikó (2015) Szezonális különbségek a borfogyasztási szokásokban. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 238-246. ISBN 978-963-7159-92-3

Heidrich Balázs and Chandler Nick (2015) Four Seasons in One Day: The Different Shades of Organisational Culture in Higher Education. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 3 (2015) (4). pp. 559-588. ISSN 2392-8042

Heidrich Balázs and Chandler Nick (2015) Governance and the agile organisation in Hungarian higher education. In: 12th Chemnitz East Forum, Leadership and governance IN and OF public and private organizations in the CEE countries, 2015. szeptember 9-11., Chemnitz, Németország.

Heidrich Balázs and Kása Richárd and Sándorné Kriszt Éva (2015) Behálózva, avagy a webalapú technológiák csoportos együttműködésre gyakorolt hatásának kvantitatív mérése. Statisztikai Szemle, 93 (4). pp. 319-352. ISSN 0039-0690

Hidasi Judit (2015) Doing Business in Hungary and Indonesia: An Intercultural Approach. Go Hungary - Go Indonesia. pp. 38-45.

Hidasi Judit and Sato Noriko and Székács Anna (2015) Nemawashi a japán kommunikációban. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 247-266. ISBN 978-963-7159-92-3

Horváth Annamária (2015) A CMR fuvarlevél funkciói a logisztikai és nemzetközi folyamatokban. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 267-273. ISBN 978-963-7159-92-3

Hámori Antal (2015) Az új Ptk. fogyasztói védelme. In: Multidiszciplináris kihívások - sokszínű válaszok : a BGF KVIK KÖT tanulmánykötete. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest, pp. 35-51. ISBN 9789637159510

Hámori Antal (2015) Bevezetés a fogyasztók etikai és jogi védelmébe. In: Multidiszciplináris kihívások - sokszínű válaszok : a BGF KVIK KÖT fogyasztóvédelmi kötete : a fogyasztók etikai és jogi védelme. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest, pp. 6-16. ISBN 9789637159510

Hámori Antal (2015) Bevezetés a fogyasztók etikai és jogi védelmébe. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 6-16.

J

Jármai Erzsébet Mária (2015) Francia óvodapedagógusok naplójegyzeteinek elemzése. In: Tudás – Tanulás – Szabadság. Neveléstudományi Konferencia 2014. Konferenciakötet. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Kolozsvár, pp. 35-41. ISBN 978-973-0-18967-4

K

Kalafatics Zsuzsanna (2015) Irodalom a hálózati kultúra korában. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 303-312. ISBN 978-963-7159-92-3

Kalafatics Zsuzsanna (2015) A posztszovjet orosz média helyzete : különös tekintettel a televízióra. In: Multidiszciplináris kihívások - sokszínű válaszok : a BGF KVIK KÖT tanulmánykötete. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest, pp. 52-59. ISBN 9789637159510

Kengyel Ákos (2015) Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában. Prosperitas, 1 (2). pp. 20-36. ISSN 2064-759X

Kertész Gábor (2015) Devizahitelek - jog és/vagy erkölcs. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. p. 122.

Király Gábor and Csillag Sára and Gáspár Tamás and Géring Zsuzsanna and Köves Alexandra and Sebestyén Gabriella (2015) Jelentés az ’Iskola a jövőben: a gazdasági felsőoktatás Magyarországon 2050-ben’ projekt kutatási eredményeiről. Project Report. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest. (Unpublished)

Király Gábor and Géring Zsuzsanna and Csillag Sára and Gáspár Tamás and Köves Alexandra (2015) Iskola a jövőben? Educatio, 28. évf. (3.). pp. 108-115. ISSN 1216-3384 (eISSN: 1419-8827)

Király Éva and Kozák Tamás (2015) Tematikus utcák helye és szerepe a nagyvárosok kereskedelmi stratégiájában. In: Alkalmazott Tudományok II. Fóruma Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 313-320. ISBN 9789637159992

Kostanjevec Karlo (2015) Croatia : A country study. Prosperitas, 2 (1). pp. 179-198. ISSN 2064-759X

Kozma Tímea and Györpál Tünde (2015) Nők a vállalkozás frontvonalában. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 1. pp. 60-71.

Kónyi Judit (2015) Variants, print resistance and creative reading in Emily Dickinson's poetry. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 321-330. ISBN 978-963-7159-92-3

L

Losonci Dávid and Jenei István and Heidrich Balázs and Kása Richárd (2015) A modern termelési koncepciók és a szervezeti kultúra kapcsolata : Irodalomfeldolgozás. Vezetéstudomány, XLVI (1). pp. 47-58. ISSN 0133-0179

Lovasné Avató Judit and Törcsvári Zsolt (2015) A gyakorlatorientált statisztikaképzés tapasztalatai. In: Alkalmazott Tudományok II. Fóruma Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 351-358. ISBN 9789637159992

Lukács András (2015) Az útikönyvfordítás elméleti megközelítései. In: Alkalmazott Tudományok II. Fóruma Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 359-375.

M

Majoros Pál (2015) Merre tovább, Európai Unió? Prosperitas, 2 (1). pp. 37-42. ISSN 2064-759X

Makó Csaba and Csizmadia Péter and Heidrich Balázs and Csákné Filep Judit (2015) Comparative Report on Family Businesses’ Succession. Project Report. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest.

Makó Csaba and Csizmadia Péter and Heidrich Balázs (2015) Ajánlások a döntéshozók számára. Project Report. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest.

Makó Csaba and Csizmadia Péter and Heidrich Balázs (2015) Ajánlások a döntéshozók számára. Project Report. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest.

Makó Csaba and Csizmadia Péter and Heidrich Balázs (2015) Recommendation to Policy Makers. Project Report. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest.

Makó Csaba and Illéssy Miklós and Csizmadia Péter and Heidrich Balázs (2015) Mapping the context for transfer of finnish workplace development practice: The case of Finland, Hungary and Romania. Journal of Self-Governance and Management Economics, 3 (2). pp. 7-29. ISSN 2329-4175

Marosán Bence (2015) A sikeres kormányzás intézményi feltételei és mérési módszerei. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 376-391. ISBN 978-963-7159-92-3

Moldicz Csaba (2015) Hungary’s Investment Profile – A Macroeconomic Background. Go Hungary - Go Indonesia. pp. 25-33.

Mészáros Ágnes (2015) Gazdasági szakkifejezések kutatóműhelye. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 392-399. ISBN 978-963-7159-99-2

N

Nagyné Halász Zsuzsanna (2015) Logisztikai vezetői információs rendszer és az e-learning. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 424-433. ISBN 978-963-7159-99-2

Neszmélyi György Iván (2015) Egyiptom gazdasági és társadalmi kilátásai. In: Alkalmazott Tudományok II. Fóruma Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 466-482. ISBN 9789637159992

Neszmélyi György Iván (2015) A Poszt-Mubarak időszak társadalmi és gazdasági hatásai Egyiptomban. In: Multidiszciplináris kihívások - sokszínű válaszok : a BGF KVIK KÖT tanulmánykötete. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest, pp. 72-87. ISBN 9789637159510

Novák Tamás (2015) 60 years of Hungarian Indonesian relations. Go Hungary - Go Indonesia. pp. 12-17.

Novák Tamás (2015) Hungary's external economic strategy: the need for diversification. Go Hungary - Go Indonesia. pp. 18-25.

P

Perényi Áron (2015) Another look at business excellence: a problematization exercise. In: ECC Winter Olympic Track, the 15th Annual Conference (EURAM 2015), 2015. június 17-20., Varsó.

Pintér Mónika (2015) Ügyészi jogosítványok a fogyasztóvédelem területén, az ügyész szerepe, tevékenysége a gyakorlatban. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 173-176.

Polcz Károly (2015) Az igazságügyi nyelvészet pragmatikai kérdései. Nyelvvilág (16). pp. 16-26. ISSN 1786-0636

Pál Ágnes (2015) Élményszerűség és motiváció : kísérletek spanyol turizmus-vendéglátás szaknyelvet tanuló BGF-es hallgatók kommunikációs hajlandóságának erősítésére. In: Alkalmazott Tudományok II. Fóruma Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 483-491. ISBN 9789637159992

R

Rékasi Róbert (2015) A finanszírozási stratégiák elemzése a visegrádi négyek tőzsdéin jegyzett nyílt részvénytársaságok egy csoportján. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2. pp. 62-70.

S

Sipos Ágnes (2015) A központi és helyi adóbeszedés gyakorlatának és az adózási morál alakulásának kölcsönhatásai. Prosperitas, 2 (1). pp. 123-143. ISSN 2064-759X

Sivák József and Zsugyel János (2015) Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében. Prosperitas, 2 (1). pp. 43-61. ISSN 2064-759X

Solt Katalin (2015) Genderindexek. Prosperitas, 2 (2). pp. 34-45. ISSN 2064-759X

Solt Katalin and Takács Dávid (2015) A költség-haszon elemzés alkalmazása önkéntes programokra. Prosperitas, 2 (2). pp. 46-59. ISSN 2064-759X

Swirska Anna and Marciniuk-Kluska Anna (2015) Selected issues of the local finance system in Poland. Prosperitas, 2 (1). pp. 199-223. ISSN 2064-759X

Szekeres Diána (2015) A mediáció, mint lehetséges alternatív vitamegoldási irány 1. rész. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 1. pp. 88-102.

Szekeres Diána and Jármai Erzsébet Mária (2015) Zalaegerszegi zsengék. Zalaegerszegi zsengék . Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest.

Szemlér Tamás (2015) Élet a GDP-n túl : növekedés versus fejlődés. Prosperitas, 2 (2). pp. 26-33. ISSN 2064-759X

Szerb László (2015) A versenyképesség mérése és empirikus vizsgálata a magyar kisvállalati szektorban. Prosperitas, 2 (2). pp. 14-18. ISSN 2064-759X

Szigetváry Nóra (2015) Francia főnévi bővítménnyel rendelkező „à” prepozíciós igevonzatok a magyar megfelelők tükrében. Alkalmazott tudományok II. fóruma : Konferenciakötet. pp. 650-669.

Szilágyi Anna (2015) Az intelligens szakosodás és a kreatív iparágak kapcsolata. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 1. pp. 103-115.

Sági Judit (2015) A bankszféra szerepe és érdekeltsége a helyi önkormányzati kincstári rendszerek kialakításában és működtetésében. Prosperitas, 2 (1). pp. 98-110. ISSN 2064-759X

Sándorné Kriszt Éva (2015) Mérési dilemmák a felsőoktatásban. Prosperitas, 2 (2). pp. 7-13. ISSN 2064-759X

T

Tapolcai-Malaczkov Szilvia (2015) Strategies for motivating ESP learners: Best practices of an 'English Communications Skills' course. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 670-684. ISBN 978-963-7159-92-3

Topa Zoltán (2015) A közlekedési infrastruktúra és a területi fejlődés kapcsolata. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2015 (2). pp. 92-104.

Turgonyi Zoltán (2015) Van-e természetjog? Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 60-73.

Török Tibor and Vajda Andrea (2015) A finanszírozás módjai és eszközei a franchise rendszerben. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 1. pp. 116-123.

Török Tibor and Vajda Andrea (2015) A franchise rendszer hazai alkalmazása és a vállalati rugalmasság. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2. pp. 105-115.

Törökné Szilágyi Katalin (2015) Enseigner le francais par la caricature. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Főiskola, pp. 708-720. ISBN 978-963-7159-92-3

V

Veress Gábor (2015) "Reszkessen a vevő!" A fogyasztóvédelem erkölcsi és jogi kérdései minőségügyi szemmel. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 17-27.

Vigvári Gábor (2015) Válság az eurozónában - politikai gazdaságtani megközelítésben. Prosperitas, 2 (1). pp. 62-80. ISSN 2064-759X

W

Wallendums Tünde (2015) Slow food. Egy olasz alapítású nemzetközi mozgalom hátteréről. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2. pp. 116-122.

Z

Zsupanekné Palányi Ildikó and Weisz Ágnes (2015) Egy népbetegség prevenciós gyakorlata nemzetközi kitekintésben. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma. Budapesti Gazdasági Fóiskola, Budapest, pp. 738-766. ISBN 978-963-7159-99-2

Á

Áldorfai György (2015) Egy településfejlődési modell a felzárkózás jegyében. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2. pp. 7-22.

Č

Černěnko Tomáš and Ferčíková Veronika and Žárska Elena and Novotná Sandra (2015) Slovakia : A country study. Prosperitas, 2 (1). pp. 162-178. ISSN 2064-759X

This list was generated on 2024. július 18. 12:45:16 CEST.