Művek tudományterület szerint "állam- és jogtudományok"

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Jump to: B | D | F | G | H | K | M | P | S | V | Č
Number of items at this level: 37.

B

Bajomi-Lázár Péter (2019) An anti-migration campaign and its impact on public opinion: The Hungarian case. European Journal of Communication. pp. 1-10.

Bencsik András (2015) A fogyasztóvédelem közjogi keretei. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 135-152.

Bojovic Jakov (2015) Serbia : A country study. Prosperitas, 2 (1). pp. 144-161. ISSN 2064-759X

D

Domokos László (2015) A jó indikátorok, mint a közpénzek tervezésének és hatékony felhasználásának feltételei. Prosperitas, 2 (2). pp. 19-25. ISSN 2064-759X

F

Fazekas Judit (2015) A magyar fogyasztóvédelmi szabályozás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 28-59.

Filó Mihály A fogyasztók megtévesztése: gondolatok a büntetőjogi jogtárgy-védelem határairól. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 165-172.

Frivaldszky János (2015) A pénzügyi világválságból a klasszikus természetjogi elvek újbóli érvényesülése felé. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 74-121.

G

Galántainé Máté Zsuzsanna and Kovácsné Sipos Ágnes and Tóth Orsolya Éva (2023) Lessons learned from the past ten years and future challenges in teaching taxation. Prosperitas, early access. pp. 1-14. ISSN 2786-4359

Gárdos Csaba (2015) A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába. Prosperitas, 2 (1). pp. 81-97. ISSN 2064-759X

H

Hámori Antal (2022) A felszolgálási díj-kutatás I. rész. In: BGE Szemelvények. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 98-105. ISBN 978-615-6342-49-2

Hámori Antal (2022) A felszolgálási díj-kutatás II. rész. In: BGE Szemelvények. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 106-118. ISBN 978-615-6342-49-2

Hámori Antal (2022) A fogyasztóvédelmi jog jelentősége. In: Gazdaság és gasztronómia. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország, pp. 118-137.

Hámori Antal (2004) Az egyes vendéglátóipari munkakörök betöltéséhez szükséges alkalmassági-képesítési feltételek jogi szabályozása (fogyasztóvédelmi jogi aspektusok). In: Tudományos Évkönyv 2003: Magyarország a gazdasági fejlődés keresztútján. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 190-194.

Hámori Antal (2015) Az új Ptk. fogyasztói védelme. In: Multidiszciplináris kihívások - sokszínű válaszok : a BGF KVIK KÖT tanulmánykötete. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest, pp. 35-51. ISBN 9789637159510

Hámori Antal (2015) Bevezetés a fogyasztók etikai és jogi védelmébe. In: Multidiszciplináris kihívások - sokszínű válaszok : a BGF KVIK KÖT fogyasztóvédelmi kötete : a fogyasztók etikai és jogi védelme. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest, pp. 6-16. ISBN 9789637159510

Hámori Antal (2015) Bevezetés a fogyasztók etikai és jogi védelmébe. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 6-16.

Hámori Antal (2007) Felszolgálási díj a magyar jogban. In: Tudományos Évkönyv 2006: Stratégiák 2007 és 2013 között. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 304-136.

Hámori Antal (2012) A család és a munkavállaló védelmének alkotmányjogi összefüggése az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. In: Multidiszciplináris kihívások - sokszínű válaszok : Szimpóziumkötet 2012. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest, pp. 50-56. ISBN 9789637159329

Hámori Antal (2005) A csomagküldő kereskedés és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás jogi szabályozásának kapcsolata. In: Tudományos Évkönyv 2004: Tudástranszfer és információs társadalom. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 171-178.

Hámori Antal (2009) A fogyasztóvédelem közigazgatási "útvesztői" (a "fogyasztó" fogalom "dilemmái"). In: Tudományos Évkönyv 2008: Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 150-166.

Hámori Antal (2013) A hibás teljesítés az új Ptk.-ban. In: Multidiszciplináris kihívások - sokszínű válaszok : a BGF KVIK KÖT tanulmánykötete. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest, pp. 60-76. ISBN 9789637159510

Hámori Antal (2013) A nem természetes személy laikusok fogyasztó védelmének változásai : a "fogyasztó" fogalom változásai a magyar jogban - különös tekintettel az Fgytv.-re és az új Ptk-ra. In: Multidiszciplináris kihívások - sokszínű válaszok : a BGF KVIK KÖT tanulmánykötete. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest, pp. 35-41. ISBN 9789637159510

K

Kengyel Ákos (2015) Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában. Prosperitas, 1 (2). pp. 20-36. ISSN 2064-759X

Kertész Gábor (2015) Devizahitelek - jog és/vagy erkölcs. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. p. 122.

Kertész Gábor (2016) A családi cégek helyzete váláskor az új Ptk. tükrében. In: Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok. Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági Intézeti Tanszéki Osztály, Budapest, pp. 78-93. ISBN 9786155607219

Kostanjevec Karlo (2015) Croatia : A country study. Prosperitas, 2 (1). pp. 179-198. ISSN 2064-759X

M

Majoros Pál (2015) Merre tovább, Európai Unió? Prosperitas, 2 (1). pp. 37-42. ISSN 2064-759X

Mohácsi László (2018) A szellemírás mestersége és annak megítélése írói és hallgatói szemszögből. Prosperitas, 5 (1). pp. 104-112. ISSN 2064-759X

P

Pintér Mónika (2015) Ügyészi jogosítványok a fogyasztóvédelem területén, az ügyész szerepe, tevékenysége a gyakorlatban. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 173-176.

Pázmándi Kinga Kereskedelmi kommunikáció és fogyasztóvédelem: a fogyasztó verseny- és reklámjogi védelme. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 153-164.

S

Swirska Anna and Marciniuk-Kluska Anna (2015) Selected issues of the local finance system in Poland. Prosperitas, 2 (1). pp. 199-223. ISSN 2064-759X

Szekeres Diána (2012) Jogi útkeresés. In: Tudományos Évkönyv 2011: Útkeresés és növekedés. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 139-155.

Szekeres Diána (2011) A jogi segítségnyújtás nemzetközi kötelezettségeink rendszerében, a magyarországi jogi segítségnyújtás rendszerének kialakítása, a jövő a társadalmi és politikai változások tükrében. In: Tudományos Évkönyv 2010: merre tovább? : gazdaság és társadalom, realitás és esély. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 309-349.

Szekeres Diána (2015) A mediáció, mint lehetséges alternatív vitamegoldási irány 1. rész. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 1. pp. 88-102.

Szekeres Diána A mediáció, mint lehetséges alternatív vitamegoldási irány 2. rész. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2. pp. 71-91.

V

Veress Gábor (2015) "Reszkessen a vevő!" A fogyasztóvédelem erkölcsi és jogi kérdései minőségügyi szemmel. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 3. pp. 17-27.

Č

Černěnko Tomáš and Ferčíková Veronika and Žárska Elena and Novotná Sandra (2015) Slovakia : A country study. Prosperitas, 2 (1). pp. 162-178. ISSN 2064-759X

This list was generated on 2024. április 25. 02:37:04 CEST.