Biztosítók társadalmi felelősségvállalása

Kontó Gizella and Bajza István (2020) Biztosítók társadalmi felelősségvállalása. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2020 (2). pp. 98-115. ISSN 2630-886X

[thumbnail of Multidisz_2020_2_Kontó_Bajza.pdf]
Preview
Text
Multidisz_2020_2_Kontó_Bajza.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview

Abstract

Változó, globalizálódó világunkban egyre erősödik a lokális cselekvés a gazdaság szereplőinek azon felismerése, hogy felelősséget hordoznak környezetük és a társadalom iránt. Egyre fontosabbá válik az is, hogy hogyan vélekednek az egyének a vállalatról, annak értékfolyamatban betöltött szerepéről. Kutatásunk a CSR elterjedtségét vizsgálta a piaci szereplők egy szegmensében, a biztosító társaságoknál. Hipotézisek: H1: Csak a nagyobb biztosítók végeznek CSR tevékenységet. H2: A CSR tevékenység formája nem tér el lényegesen a nagy biztosítók között. H3: A CSR programok között legnagyobb ráfordítást a támogatás képvisel. H4: A CSR tevékenységre az éves működési eredmények kevesebb, mint 5%-át költik a biztosítók Módszertan: Szekunder kutatás a biztosítók weboldalán található CSR jelentésekből. Kiemeleten kezeljük az 5 legnagyobb vagyonú biztosító CSR szerepvállalását. Primer kvantitatív kutatás önkitöltős elektronikus kérdőív formájában, melyet 13 olyan biztosítóhoz juttattunk el, akik a honlapjuk szerint folytatnak CSR tevékenységet. Eredmények: Örömteli, hogy a gazdálkodó cégek és a banki szféra nyomdokain haladva a biztosítási piacon is egyre nagyobb teret hódít a CSR. A kisebb biztosítók főként támogatások, adományok formájában, míg a nagyok szélesebb körű akciókkal valósítják meg a CSR teendőket. A nagy biztosító társaságok CSR tevékenysége nem tér el lényegesen egymástól: támogatásokra, az alkalmazottak önkéntességére és a környezet kímélésére építenek. Fontos kihangsúlyozni, hogy az oktatás terén igyekeznek a lakosságot és főleg a fiatalokat érzékenyíteni az egészségmegőrzés, a baleset- és kármegelőzés, továbbá a biztonság és a biztosítások, mint pénzügyi szolgáltatások terén. Közös sajátosság a sport, egészség kiemelt megjelenése a támogatásokban, ám több biztosító is országos hírű sportklubokat vagy magyar válogatottat szponzorál, ami nem feltétlenül jelent valódi társadalmi felelősségvállalást, sokkal inkább reklámfelületet a biztosító intézet számára. A kérdőíves mérés szerint a CSR tevékenységre az éves eredménynek csupán kevesebb, mint 5%-át költik a biztosító társaságok.

Abstract

In our changing, globalizing world, local action is increasingly becoming a reality for economic actors to take responsibility for their environment and society. It is becoming increasingly important how individuals perceive the role of the company in its value process. Our research investigated how widespread the CSR in a segment of market participants, insurance companies. Hypotheses: H1: Only major insurance companies perform CSR activities. H2: The form of CSR activity does not differ significantly between them. H3: Support is the biggest investment between CSR programs. H4: They spend less than 5% of annual operating results on CSR activities Methodology: Secondary research from CSR reports on insurance companies’ websites. We are focusing on the role of the 5 largest among them. Primary quantitative research in a survey of a self-contained electronic questionnaire sent to 13 insurers who perform CSR activities according to their website. Results: We are pleased to see that CSR is gaining ground in the insurance market as a result of companies and the banking sector. Smaller insurance companies mainly use grants and donations, while the larger ones carry out CSR actions with a wider range of actions. CSR activities of large insurance companies do not differ significantly: they are built on support, volunteering for employees and the environment. It is important to emphasize that in the field of education, people are trying to sensitize the population and especially young people in terms of health care, accident and injury prevention, as well as security and insurance as financial services. A common feature of sport is the prominent appearance of sports, but many insurance companies sponsor nationally-recognized sports clubs or Hungarian national teams, which does not necessarily imply real social responsibility, but rather an advertising space for the insurance institution. According to the questionnaire survey, insurance companies spend less than 5% of the annual profit on CSR activity.

Tudományterület / tudományág

társadalomtudományok > gazdálkodás- és szervezéstudományok

Faculty

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

Department

Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék

Institution

Budapesti Gazdasági Egyetem

Item Type: Article
Creators:
CreatorsORCIDMTMT szerző azonosító
Kontó Gizella10045389
Bajza Istvánnem részletezett
Uncontrolled Keywords: Társadalmi felelősségvállalás, CSR, Környezettudatosság, Biztosító társaságok, Environmental sustainability, Insurance companies
Depositing User: Jurcza Tünde
Identification Number: 31324326
Date Deposited: 2020. Jul. 13. 14:25
Last Modified: 2020. Jul. 13. 14:25
URI: http://publikaciotar.uni-bge.hu/id/eprint/1694

Actions (login required)

View Item View Item